To Help Africa | POLITYKA PRYWATNOŚCI
17507
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17507,theme-bridge,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

 

KLAUZURA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
• Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie To Help Africa z siedzibą 
w Warszawie, ul. Głębocka 74E/20 (dalej „Stowarzyszenie”)
• Państwa dane osobowe, jak również dane osobowe Darczyńców, przekazywane są wyłącznie podmiotom świadczącym usługi na rzecz Stowarzyszenia, które związane są 
z funkcjonowaniem portalu Stowarzyszenia, a także realizacją i obsługą darowizn lub innego wsparcia na rzecz Stowarzyszenia. Odbiorcą danych osobowych może być także Tpay S.A., któremu udostępniane są dane osobowe w związku z przekazywaniem darowizn na stronnie www.tohelpafrica.org. Państwa dane osobowe takie jak imię i nazwisko, numer rachunku bankowego i adres email będą przetwarzane w celu obsługi procesu przekazywania darowizny za pośrednictwem sytemu płatności Tpay. Przetwarzanie danych odbywa się w celu zawarcia, realizacji umowy darowizny, w tym technicznej obsługi dokonywanej przez Państwa płatności (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się również w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Stowarzyszeniu wynikających m.in. 
z przepisów rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mail będą również przetwarzane w celu przesłania Państwu podziękowań za udzielone wsparcie. Przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie i celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia, którym jest zarządzanie relacjami nawiązanymi z naszymi darczyńcami (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
• Podanie przez Państwa ww. danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania nam darowizny.
• Jeżeli dokonacie Państwo wpłaty darowizny bezpośrednio na rachunek bankowy Stowarzyszenia lub w serwisie Tpay podacie Państwo swoje dane adresowe, będziemy mogli w przyszłości przesłać Państwu list z podziękowaniem za darowiznę. Podanie adresu 
w systemie Tpay jest dobrowolne i nie jest konieczne do przekazania nam darowizny.
• Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres wynikający z przepisów rachunkowych oraz przez okres niezbędny do realizacji uzasadnionego interesu Stowarzyszenia.
• Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia ich przetwarzania oraz żądania przeniesienia danych. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych w celu wynikających z prawnie uzasadnionych interesów. Stowarzyszenia (art. 6 ust 1 lit. f RODO). Przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• Jeżeli otrzymujecie Państwo od nas korespondencję elektroniczną, możecie także cofnąć udzieloną nam zgodę na używanie numeru telefonu lub email w celu przesyłania naszych materiałów i przetwarzania Państwa danych. Wycofanie zgody w tym zakresie oznacza jedynie usunięcie Państwa danych przetwarzanych przez nas w tym celu, jednak w związku 
z przekazaną darowizną, mogą ciążyć na nas obowiązki prawne, na podstawie których musimy przetwarzać Państwa dane także po wycofaniu przez Państwa zgody. Jest tak, ponieważ podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w przypadku przekazania nam darowizny jest łącząca nas umowa darowizny, a także ciążące na Stowarzyszeniu obowiązki prawne.
• Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje z których można z nich skorzystać, wynikają 
z przepisów prawa. To z którego uprawnienia możecie Państwo skorzystać, zależeć będzie m.in. od celu oraz podstawy prawnej przetwarzania danych. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się ze Stowarzyszeniem.