To Help Africa | O nas
15767
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15767,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
IMG_9166

O MNIE

Nazywam się Iwona Kreczmańska.

Moja przygoda z Afryką zaczęła sie w 2015 roku, kiedy to wraz z mężem i przyjaciółmi wyjechaliśmy na wakacje na Zanzibar. Pół roku później zostaliśmy zaproszeni na celebrację pasowania na wojownika dorastającego Masaja.  Pojechaliśmy tam – do  tej części Czarnego Lądu, gdzie biały człowiek stanowi rzadkość.

Poznaliśmy zwykłych, biednych ludzi, ich problemy, troski o życie i przyszłość swoich dzieci. Postanowiłam im pomóc. Wróciłam do Polski  zaczęłam działać. Założyłam STOWARZYSZENIE TO HELP AFRICA, którego celem jest niesienie pomocy i danie im szansy na normalne, bardziej godne życie.

Afryka to moja pasja i moje wyzwanie. Chcę nieść pomoc i robię co w mojej mocy,  ale sama nie jestem w stanie zmienić zbyt wiele.

CELE STOWARZYSZENIA

Celem działania Stowarzyszenia jest działalność charytatywna obejmująca:

 • Pomoc społeczną umożliwiającą zaspokojenie niezbędnych potrzeb osób i rodzin pochodzących z biedniejszych regionów Afryki, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin masajskich.
 • Niesienie pomocy w każdym wymiarze, a w szczególności pomocy bytowej, edukacyjnej i medycznej
 • Działalność na rzecz organizacji, których cele są zbieżne z działalnością Stowarzyszenia, a w szczególności tych, których celami statutowymi jest szeroko rozumiane: organizowanie i niesienie pomocy humanitarno – bytowej, edukacyjnej i medycznej wśród ludzi z biedniejszych regionów Afryki.
 • Ochronę i promocję zdrowia
 • Edukację, oświatę i wychowanie dzieci
 • Budowę szkoły dla dzieci z biedniejszych obszarów Afryki, a w szczególności dzieci i rodzin masajskich
 • Promocję i organizację wolontariatu

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • regularną pomoc finansową przeznaczoną na samą naukę lub naukę i utrzymanie (w tym przyznawanie stypendiów) dzieci i młodzieży, które z powodu ubóstwa mają utrudniony dostęp do edukacji
 • zakup żywności, środków higieny i innych artykułów niezbędnych do realizacji potrzeb życia codziennego. dla rodzin z biedniejszych regionów Afryki, dotkniętych ubóstwem
 • organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych
 • współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną  z celami Stowarzyszenia
 • współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia
 • współpracę w Polsce i za granicą z władzami samorządowymi, rządowymi oraz innymi instytucjami i osobami o celach zbieżnych z celami Stowarzyszenia, wspieranie ich organizacyjnie, rzeczowo i finansowo
 • organizację wolontariatu i angażowanie wolontariuszy w Polsce oraz  w innych krajach Afryki
 • adopcję dzieci w rozumieniu wsparcia finansowego na ich utrzymanie

POLITYKA PRYWATNOŚCI

KLAUZURA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
• Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie To Help Africa z siedzibą 
w Warszawie, ul. Głębocka 74E/20 (dalej „Stowarzyszenie”)
• Państwa dane osobowe, jak również dane osobowe Darczyńców, przekazywane są wyłącznie podmiotom świadczącym usługi na rzecz Stowarzyszenia, które związane są 
z funkcjonowaniem portalu Stowarzyszenia, a także realizacją i obsługą darowizn lub innego wsparcia na rzecz Stowarzyszenia. Odbiorcą danych osobowych może być także Tpay S.A., któremu udostępniane są dane osobowe w związku z przekazywaniem darowizn na stronnie www.tohelpafrica.org. Państwa dane osobowe takie jak imię i nazwisko, numer rachunku bankowego i adres email będą przetwarzane w celu obsługi procesu przekazywania darowizny za pośrednictwem sytemu płatności Tpay. Przetwarzanie danych odbywa się w celu zawarcia, realizacji umowy darowizny, w tym technicznej obsługi dokonywanej przez Państwa płatności (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się również w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Stowarzyszeniu wynikających m.in. 
z przepisów rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mail będą również przetwarzane w celu przesłania Państwu podziękowań za udzielone wsparcie. Przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie i celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia, którym jest zarządzanie relacjami nawiązanymi z naszymi darczyńcami (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
• Podanie przez Państwa ww. danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania nam darowizny.
• Jeżeli dokonacie Państwo wpłaty darowizny bezpośrednio na rachunek bankowy Stowarzyszenia lub w serwisie Tpay podacie Państwo swoje dane adresowe, będziemy mogli w przyszłości przesłać Państwu list z podziękowaniem za darowiznę. Podanie adresu 
w systemie Tpay jest dobrowolne i nie jest konieczne do przekazania nam darowizny.
• Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres wynikający z przepisów rachunkowych oraz przez okres niezbędny do realizacji uzasadnionego interesu Stowarzyszenia.
• Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia ich przetwarzania oraz żądania przeniesienia danych. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych w celu wynikających z prawnie uzasadnionych interesów. Stowarzyszenia (art. 6 ust 1 lit. f RODO). Przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• Jeżeli otrzymujecie Państwo od nas korespondencję elektroniczną, możecie także cofnąć udzieloną nam zgodę na używanie numeru telefonu lub email w celu przesyłania naszych materiałów i przetwarzania Państwa danych. Wycofanie zgody w tym zakresie oznacza jedynie usunięcie Państwa danych przetwarzanych przez nas w tym celu, jednak w związku 
z przekazaną darowizną, mogą ciążyć na nas obowiązki prawne, na podstawie których musimy przetwarzać Państwa dane także po wycofaniu przez Państwa zgody. Jest tak, ponieważ podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w przypadku przekazania nam darowizny jest łącząca nas umowa darowizny, a także ciążące na Stowarzyszeniu obowiązki prawne.
• Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje z których można z nich skorzystać, wynikają 
z przepisów prawa. To z którego uprawnienia możecie Państwo skorzystać, zależeć będzie m.in. od celu oraz podstawy prawnej przetwarzania danych. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się ze Stowarzyszeniem.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

DZIĘKUJEMY